Bilans na dzień 31.12.2015 r.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.>>>


Bilans na dzień 31.12.2016

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016>>>


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017.>>>


Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2015 r.>>>


Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2016

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016>>>


Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017

>>>


Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.>>>


SPRAWOZDANIE I ROZLICZENIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2015

W terminie od 27.03.2014 r. – 15.03.2015 r. Fundacja Psia Duszka przeprowadziła zbiórkę publiczną na podstawie zezwolenia MAC z dnia 26.03.2014 r. o numerze 199/2013.>>>


Sprawozdanie za rok 2014, okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie za rok 2014 Fundacji Psia Duszka za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.>>>


Sprawozdanie za rok 2015, okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie za rok 2015 Fundacji Psia Duszka okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.>>>